Schapen grazen bermen kort

Sinds half september graast er een kudde schapen in het Parkbos. De schapen van vzw De Grazer, een biologisch bedrijf dat een overeenkomst voor 9 jaar afsloot met het Agentschap voor Natuur en Bos zullen vanaf nu te zien zijn in de boskern Grand Noble. Lopen ze niet rond met de herder, dan kan je ze terugvinden in de wachtweide achter het kasteel van Grand Noble of aan de boomgaard in de Rosdamstraat. Nadien zullen ze ook in Scheldevelde ingezet worden. De schapen worden ingezet voor het beheer van bermen en wandelpaden. In het voorjaar worden deze een eerste keer gemaaid. In plaats van een tweede maaibeurt in augustus, zullen schapen ingezet worden voor het kort houden van de bermen. Zij zorgen niet alleen voor een gevarieerder vegetatiepatroon, maar ook voor de verspreiding van zaden. Zo krijgen we op termijn bloemrijkere bermen in het Parkbos.