Huisstijl gebaseerd op de identiteit van het Parkbos

 

Waarom een huisstijl?

Al bij de eerste inrichtingswerken op het terrein bleek de behoefte om een overkoepelende huisstijl te ontwikkelen voor het Parkbos. Enerzijds omdat de site sterk doorsneden en versnipperd is door lijninfrastructuren en bebouwing, wat de herkenbaarheid als samenhangende groenpool bemoeilijkt. Anderzijds omdat het projectgebied ingericht en beheerd zal worden door verschillende administraties op lokaal en bovenlokaal niveau. Een consequent gebruik van een uniforme huisstijl door alle samenwerkende partners moet de beeldkwaliteit en de leesbaarheid van het Parkbos als één samenhangende groenpool ten goede komen.

De afwisseling van natuur en cultuur als uitgangspunt

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos startten studiebureau Omgeving en Stefan Schöning Studio in 2009 deze zoektocht naar een aantrekkelijk gezicht voor de groenpool. Al gauw werd duidelijk dat het huwelijk tussen natuur en cultuur de centrale rode draad binnen het Parkbos vormt. Het spanningsveld tussen het classicistische, gecultiveerde en strakke van de typische kasteelgebouwen en –tuinen enerzijds, en het losse, natuurlijke en vrije van de bossen en natuur anderzijds, vormden dan ook de leidraad binnen de ontwikkeling van aangepast meubilair en een kwalitatieve inrichting van de portalen.

Een aantrekkelijk gezicht voor het Parkbos

Op dit ogenblik is er een huisstijl uitgewerkt die door alle partners gedragen wordt. Het algemeen principe van tweeledigheid (cultuur-natuur) is verder geconcretiseerd in alle meubilair die in het Parkbos gebruikt zal worden, zoals zitbanken, picknicktafels, fietsenstallingen en signalisatie. Ontwerper Stefan Schöning vertaalde dit principe aan de hand van een transformerende reeks meubelen en objecten die de overgang tussen het cultuurlijke en het natuurlijke verbeelden. Voor het zitmeubilair betekent dit bijvoorbeeld dat er op de éne plaats gewerkt zal worden met verankerde bistrostoelen, terwijl in de meer natuurlijke plaatsen basic banken voorzien zijn.

 

Het principe is tevens doorgetrokken voor de inrichting van de vier portalen Maaltepark, Grand Noble, Den Beer en de Ghellinck, die uitgebouwd worden als de ontvangstlocaties voor de bezoekers aan het Parkbos. Tenslotte is er complementair en trouw aan het algemeen uitgangspunt ook een recreatieve visie vertaald in aangepast materiaalgebruik voor fietspaden, voetpaden en ruiterfaciliteiten. Dit alles werd gebundeld in een huisstijlgids die de implementatie van de huisstijl binnen de betrokken overheden zal coördineren en begeleiden.

Sfeerbeeld Parkbos bank

Ontwerp infopanelen