Herinrichting Bottelaredreef

 

De Bottelaredreef komt opnieuw op dreef… 

In de loop van deze winter (2009) zal het Agentschap voor Natuur en Bos de bomen in de Bottelaredreef rooien en onmiddellijk daarna heraanplanten met zomereiken. We zullen de natuur even de tijd moeten gunnen, maar zo krijgt de Bottelaredreef op termijn ongetwijfeld opnieuw de allures van een statige dreef.
 

De Bottelaredreef wordt gerooid

De bomen uit de Bottelaredreef zijn nu esdoorns. Door achterstallige snoei zijn de stammen van deze bomen nu van een minder goede kwaliteit, zodat deze dreef geen lang leven meer beschoren is. De bomen staan nu ook te dicht op elkaar. Dit belemmert de ontwikkeling van heideplanten in de kruidlaag van de berm.
 

Opnieuw op dreef met zomereiken

Onmiddellijk na het rooien van de bomen wordt de Bottelaredreef met zomereiken heraangeplant. Deze zomereiken zijn geselecteerd op hun afkomst en zijn dus echte bomen van hier (autochtoon). Bovendien hebben ze al een mooi ontwikkelde en fijn betakte kroon. De bomen zullen regelmatig professioneel gesnoeid worden, zodat de Bottelaredreef opnieuw de allures van een statige dreef kan aannemen.
De onderlinge afstand tussen de geplante zomereiken bedraagt 14 meter. Hierdoor krijgen de heideplantjes op de zandige bodem licht en ruimte. Door een aangepast maai- en graasbeheer zal deze heidevegetatie zich volop kunnen ontwikkelen en uitbreiden naar de aanpalende gronden. Op andere plaatsen op de berm zullen jong uitschietende boompjes regelmatig tot net boven hun stambasis gekapt worden. Uit die stambasis schiet dan telkens een nieuwe boom uit, waardoor zo op termijn fraai hakhout ontstaat. Zo wordt de Bottelaredreef - met tussen de bomen zowel open plekken voor de heidevegetatie als hakhout - een bijzonder boeiende dreef in het Parkbos.
 
Na het rooien en het planten wordt de bedding opnieuw geëffend, zodat je na de werken opnieuw comfortabel kan wandelen in de Bottelaredreef. Het Agentschap voor Natuur en Bos verontschuldigt zich voor de ongemakken tijdens de werken.