Grondverwervingen: hoe zit het ermee?

Vooraleer bos aangeplant wordt in het Parkbos worden eerst de noodzakelijke gronden verworven. De Vlaamse Overheid keurde hiervoor een onteigeningsplan goed. Gefaseerd in de periode 2010-2014 worden ongeveer 360 hectaren gronden verworven. Eind 2013 zijn er ongeveer 170ha gronden aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarnaast verwierf de Vlaamse Landmaatschappij ook nog de gronden op de Oude Spoorwegverbinding tussen Klossestraat en Rijvisschestraat.

In een 8-tal zones worden gronden aangekocht. We overlopen kort hoever het staat met de aankopen.

 

Deelgebied Grand Noble

Dit is het gebied tussen de Kortrijksesteenweg, de Rosdamstraat, de Hemelrijkstraat/Klossestraat en de spoorlijn Gent-De Pinte. Het gebied wordt doorsneden door de JB Gieylaan (Sint-Denijs-Westrem en De Pinte).

Totale grootte: 78,5 ha

Verworven: volledig

 

Deelgebied Vallei van de Rosdambeek

Dit is het gebied tussen de Kortrijksesteenweg, de Moeistraat, de Keistraat en de Rosdamstraat (Sint-Martens-Latem).

Totale grootte: 46,3 ha

Verworven: 30,1 ha

 

Deelgebied Scheldevelde

Dit zijn alle gronden tussen de dorpskern van De Pinte, ten zuiden van de Oude Gentweg, ten oosten van de Klossestraat en ten noorden van Polderdreef en N60 (De Pinte).

Totale grootte: 146,1 ha

Verworven: 60 ha

 

Deelgebied Spoorbosje

Dit zijn de gronden gelegen tussen de Oude Gentweg (De Pinte) en de spoorlijn Gent-De Pinte, ten oosten van de Klossestraat (De Pinte).

Totale grootte: 5,9 ha

Verworven: 0 ha

 

Deelgebied Bufferbos Zwijnaarde

Dit zijn de gronden tussen de E17 en de Heerweg Zuid (Zwijnaarde).

Totale grootte: 17,2 ha

Verworven: 5,2 ha

 

Deelgebied Bufferstrook

Dit is een 25-meter strook langs de E17, tussen de Heerweg Zuid (Zwijnaarde) en de Grote Steenweg aan Den Beer (De Pinte).

Totale grootte:14,75 ha

Verworven: nog geen verwervingen opgestart

 

Deelgebied Portaal Den Beer

Dit zijn de gronden ten zuiden van de N60, tussen Langerake en Den Beer.

Totale grootte: 4,5 ha

Verworven: 0,2 ha

 

Deelgebied boskern de Ghellinck

Dit is het bestaande bosgebied langs de Hutsepotstraat en de Eedstraat (Zwijnaarde), aangevuld met enkele gronden ten zuiden van dit bosgebied.

Totale grootte: 41,9 ha

Verworven: nog geen verwervingen opgestart

 

Een kaart met de verschillende deelgebieden kan je hier terugvinden.Grondverwervingen