Gefaseerd verwerven van de gronden voor de bos- en natuurkernen

 

Sinds 9 juli 2010 bestaat de mogelijkheid om de gronden voor de realisatie van de bos- en natuurkernen binnen de groenpool te onteigenen bij hoogdringendheid.  Dit betekent dat de onteigening niet meer vrijblijvend is qua timing maar kan worden afgedwongen via gerechtelijke weg. Hierdoor hopen we dat de realisatie van het Parkbos in een stroomversnelling komt. Waar de grondverwerving oorspronkelijk afhankelijk was van de bereidwilligheid van de betrokken eigenaar om te verkopen is dit nu, gezien de hoogdringendheid niet langer een struikelblok.

 

De onteigening, ruim 300 hectare, vergt, ondanks de hoogdringendheid, een planmatige aanpak. Een grondverwerving en inrichting van dergelijke omvang vraagt namelijk enorme inspanningen op vlak van het personeelsinzet en financiële middelen. Om deze reden wordt de grondverwerving gespreid over de komende 4 jaar: De eerste jaren (2011) wordt gefocust op de deelgebieden Hooglatem, de boskern Grand Noble en het bufferbos aan de E17. Vervolgens komt de boskern Scheldevelde aan de beurt (2011 – 2012). Tenslotte wordt de boskern de Ghellinck aangekocht evenals het spoorbosje (2013 – 2014).Grondverwervingen


Fasering_verwerving.jpg