Ezels krijgen meer ruimte

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de komende jaren de boskern Scheldevelde inrichten. Centraal in de boskern Scheldevelde wordt een grote begrazingszone of wastine van bijna 30 hectare aangelegd. Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen). Nu wordt deze zone uitgebreid tot aan de Beukendreef (blauw).

 

De bestaande wastine (groen) wordt uitgebreid tot de Beukendreef (blauw).

 

De dieren kunnen vrij rondlopen in dit gedeelte. Ook wandelaars zullen door dit gebied kunnen struinen. Door een zeer lage dichtheid aan vee in dit gebied te laten grazen, zal het gebied langzaam verbossen. De ezels zorgen ervoor dat de verbossing gevarieerd ontstaat. Ze zullen op sommige plaatsen meer aan de jonge bomen eten dan op andere plaatsen. Zo ontstaat een zeer divers landschap met een mix van dichte en open bossen, struwelen, bosranden,….

 

Visualisatie wastine in 2025©Omgeving

 

In de maand oktober zal de bestaande wastine tussen de Snijafdreef en het Mieregoed uitgebreid worden tot aan de Beukendreef.  Dit wil zeggen dat de twee veeroosters die in 2014 geplaatst werden in de Snijafdreef geactiveerd worden en de ezels zich tussen de veeroosters over de Snijafdreef naar de noordzijde kunnen begeven.

In een latere fase (2017) wordt de begrazingszone nog uitgebreid en komen er nog veeroosters in de Zevenster, Beukendreef en Bottelaeredreef.

 

De afsluiting zal verplaatst worden tot tegen de veeroosters. Met een klaphekje naast het rooster kunnen wandelaars, fietsers aan de hand of mensen met een buggy of rolwagen de veerooster passeren. We vragen de klaphekjes na gebruik steeds weer te sluiten.

 

Veerooster met klaphek Stadsbos Deinze ©Jean-Pierre Nicaise

 

Als gevolg hiervan zullen ruiters dit gedeelte van de Snijafdreef niet meer kunnen gebruiken. Het Agentschap voor Natuur en Bos legde wel reeds een nieuw ruiterpad aan langs de Hemelrijkstraat, dat nu in gebruik gesteld wordt. Ruiters kunnen deze paden (geel) blijven gebruiken in de boskern Scheldevelde.

 

 

Deze paden (geel) zijn na de activatie van de veeroosters toegankelijk voor ruiters in de boskern Scheldevelde. Openbare verharde wegen blijven toegankelijk voor ruiters (tenzij anders aangeduid).

 

Wandelaars zijn welkom om in de begrazingszone rond te struinen. Hou de nodige afstand van de dieren en voeder ze niet. Om mogelijke conflicten te vermijden zijn honden niet toegelaten in de begrazingszone (ook niet aangelijnd). Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet in de toegankelijkheidsborden op het terrein.

 

Begin 2016 zal de zone Hemelrijk (de zone tussen Hemelrijkstraat en Klossestraat) in de boskern Scheldevelde opengesteld worden. Een tijdelijk wandelpad en een nieuw ruiterpad maken het gebied toegankelijk. De verdere inrichting van de boskern Scheldevelde is voorzien voor 2017.

 

Meer info:

Agentschap voor Natuur en Bos

Jean-Pierre Nicaise

E-mail: Jeanpierre.nicaise@lne.vlaanderen.be

GSM: 0479679552