Een brug slaan tussen de kernstad en het Parkbos

Voor de volwaardige realisatie van een langzaam verkeersverbinding op de Oude Spoorweg is de overbrugging van twee barrières aan het noordelijke uiteinde noodzakelijk: met name de E40 en de Ringvaart/R4.

 

Gezien het bovenlokale belang van de fietsverbinding hebben het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem de handen in elkaar geslagen om de fietsbruggen samen te realiseren. De afspraken omtrent de verdere werkwijze, de rol en de financiële bijdrage van elke partner, zijn vastgelegd in een formele overeenkomst die alle partijen op 29 april 2009 onderschreven hebben.

 

Het totale kostenplaatje voor beide bruggen wordt geraamd op 4,2 miljoen euro. Het Vlaamse gewest zal hiervan 80% subsidiëren. Het resterende bedrag wordt gedragen door de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent die elk 7% voor hun rekening nemen; en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem die elk instaan voor 3% van de kosten. De stad Gent treedt op als piloot voor het bruggenproject, zij coordineerden het studiewerken en besteden de werken aan. Agentschap Wegen  en Verkeer en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen de stad hierbij de nodige technische ondersteuning bieden

 

De werken starten in december 2016.

 

 Toegankelijkheid