Aangekochte gronden

De basis voor de realisatie van het Parkbosproject op het terrein is de verwerving van gronden. Daarom werd samen met het ruimtelijke uitvoeringsplan ook een onteigeningsplan goedgekeurd. Dat geldt voor de drie boskernen, het bufferbos langs de E17 en het nat natuurgebied in Hooglatem.

In eerste instantie is er getracht om de noodzakelijke gronden op minnelijke basis te verwerven. Tot 2010 onderhandelden het Aankoopcomité en de Vlaamse Landmaatschappij over de aankoop van een groot aantal gronden. Op deze manier kon ca. 30 hectare grond aangekocht worden, waarvan 13 in de boskern Scheldevelde en 17 in het nat natuurgebied van Hooglatem.

Na de grondverwerving zorgt het Agentschap voor Natuur en Bos voor de inrichting. Zo realiseren we de geplande bestemmingen zo snel mogelijk. Denk maar aan de actie in maart. Toen plantten 1100 scholieren ruim 2000 bomen in het nat natuurgebied van Hooglatem. En ook de gronden in de boskern van Scheldevelde krijgen sinds de verwerving een aangepast beheer. Ze worden omgevormd tot wastine, een halfopen boslandschap met ruige graslanden en enkele struiken en bomen. 

Plantactie Hooglatem (april 2009).

 Grondverwervingen


Onteigeningsplan.jpg

Onteigeningsplan