Voortgangsrapport realisatie Parkbos (2009)

Het voortgangsrapport met betrekking tot de realisatie van de groenpool Parkbos bestaat enerzijds uit een verslag van het werkjaar 2008, en anderzijds uit een programma voor het werkjaar 2009.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de verschillende partners in 2008, aan de hand waarvan de vooruitgang van het Parkbosproject kan opgevolgd worden.

Het jaarprogramma geeft het overzicht van de acties die de verschillende partners voor de groenpool Parkbos in 2009 zullen uitvoeren. Voor de uitvoering van iedere actie blijft de initiatiefnemer verantwoordelijk. Het Projectbureau Parkbos staat in voor de afstemming van de verschillende acties op elkaar, voor de kwaliteitsbewaking en voor de coördinatie en het overleg bij de uitvoering.

 

om te downloaden: 090403_Voortgangsrapport.pdf