Landbouwprotocol (2009)

De realisatie van het Parkbos brengt specifieke gevolgen voor de land- en tuinbouwsector met zich mee. Eén van de grote veranderingen is de omzetting van agrarisch gebied naar bos- en natuurgebied. Hierdoor zal het landbouwgebruik – na volledige realisatie van het project - met ongeveer een derde van de oppervlakte dalen.

Het is van meet af de bedoeling geweest om de realisatie van de groenpool Parkbos te laten samensporen met een werkbare regeling voor de gevestigde landbouwbedrijven. Daarom werkte de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en de werkgroep 'duurzame landbouw', een landbouwprotocol uit om de toekomstgerichte landbouwbedrijven in het Parkbosgebied alle kansen voor een duurzame bedrijfsvoering te gunnen. Zo reikt dit protocol verschillende oplossingen aan zoals het aanbieden van ruilgronden, het inschakelen van landbouwers bij onderhouds- en beheerswerken, het uitwerken van overgangsmaatregelen, en het faciliteren van omschakelingen & innovaties op de land- en tuinbouwbedrijven.

Naast de betrokken Vlaamse en lokale overheden heeft ook de voorzitter van de Boerenbond, Piet Vanthemsche, het landbouwprotocol namens de sector onderschreven.

om te downloaden: 081029_Landbouwprotocol.pdf