Start werken Parkbosbruggen

Start werken Parkbosbruggen

 

Een belangrijk sleutelproject voor het Parkbos is de realisatie van twee nieuwe fiets- en wandelbruggen over de Ringvaart/R4 en de E40. De bruggen vormen een noodzakelijke schakel voor de creatie van een langzame verkeersverbinding op de oude spoorwegbedding tussen de Stad Gent enerzijds en de groenpool Parkbos en de woonkernen ten zuiden van Gent anderzijds. Daarnaast vormen ze ook een belangrijke functionele fietsverbinding tussen het zuiden van Gent en het stadscentrum voor woon-werk en woon-schoolverkeer. De Oude Spoorweg maakt ook deel uit van het fietssnelwegennetwerk (en vormt zo een snelle fietsverbinding vanuit Gent naar Deinze en Oudenaarde).

 

Stand van zaken

 

De werken starten normaal gezien in december 2016. Behoudens onverwachte weers- of werfomstandigheden kunnen de werken afgerond worden in het voorjaar van 2018.
 
Meer info over de werken en over de plannen kan u terugvinden op deze pagina van de Stad Gent. Op deze pagina kan u ook de presentatie van de info-avond van 7 november opnieuw bekijken.  

 

Fiets- en wandelbrug over de Ringvaart/R4Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...