Parkbos nieuws


Kolonie roeken bereikt het Parkbos

Kolonie roeken bereikt het Parkbos

 

Tussen het Parkbos, ten zuiden van Gent en de Scheldevallei vestigt zich momenteel een kolonie roeken. Dit is tot op heden de meest noordelijke broedplaats voor deze vogelsoort voor Oost-Vlaanderen.

 

 

De roek (Corvus frugilegus) is een grote zangvogel die tot de kraaiachtigen behoort. Het is een van de vijf soorten van het geslacht ‘corvus’. De andere zijn de kauw, raaf, zwarte kraai en bonte kraai.) Het is een eerder zeldzame vogel. Het dier wordt wel eens verward met een zwarte kraai. Toch zijn er verschillen. De roek is vrijwel even groot als de zwarte kraai. Zijn verenkleed is zwart met een blauwige metaalglans. De snavel is grijs, iets naar beneden gebogen en wat slanker dan die van de zwarte kraai. Het bovendeel van de poten is met veren bekleed (in tegenstelling tot de kale poten van de kraai). Dit noemt men ook wel eens de ‘broek’ van de roek. De roek kan luidruchtig zijn en stoort zich niet aan menselijke nabijheid. 

 

 

Roekenkolonie bereikt het Parkbos via de Scheldevallei 

De roek geeft de voorkeur aan agrarisch landschap afgewisseld met bomen, bosjes, bomenrijen en houtkanten. En dat vindt hij in het landschap tussen het Parkbos (Gent, De Pinte) en de Scheldevallei. Ter hoogte van de kruising van de Polderdreef (De Pinte) en de N60 vindt hij dit biotoop.

De roek leeft en broedt ook in kolonies. Momenteel zijn er meer dan tien nesten terug te vinden in het populierenbosje nabij dit kruispunt. De vogel broedt vanaf maart in takkennesten hoog in bomen. Populieren zijn daar ideaal voor. Ook in de winter leeft de roek in sociale groepen.

De roek is een beschermde vogelsoort. In heel Europa nemen hun aantallen momenteel toe. In Zuid-Oost-Vlaanderen leven momenteel een 500 tot 550 koppels. De plaats waar deze kolonie zich nu vestigt is tot op heden de meest noordelijke vindplaats in de provincie Oost-Vlaanderen. De voorbije tien jaar heeft de vogel zich noordwaarts verspreid via de Scheldevallei, vrijwel telkens nadat er wat zuidelijker broedbiotoop door kappingen verloren ging.

 

Meer informatie:
Xavier Coppens, regiobeheerder 0476 60 37 85, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be 
Griet Buyse, communicatieverantwoordelijke, 0499 59 33 65, griet.buyse@lne.vlaanderen.be  Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...