Parkbos nieuws


Plattelandsproject goedgekeurd

 

Eind maart 2013 diende de gemeente De Pinte, namens 5 partners, een plattelandsproject in bij de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van As3-projecten via het Plattelandsprogramma. 

 

Het ingediende project "Parkbos, poort naar het buitengebied" omhelst 3 luiken:

 

- Een luik recreatie, waarbij de recreatieve infrastructuur opgewaardeerd zal worden door het plaatsen van allerlei meubilair (infoborden, banken, wegwijzers,....).

 

- Een luik landbouw, waarbij we enerzijds landbouwers willen stimuleren om mee te helpen aan het beheer van de groenpool. Door de opmaak van een landschapsbeheerplan en de opstart van een agrobeheergroep, wensen we een duurzaam beheer- en financieringsinstrument op te bouwen, ter versterking van het kleinschalig landschap in het agrarisch gebied en beschermd landschap. Tevens wensen we de landbouw in het Parkbos te verduurzamen. We doen dit door initiatieven te stimuleren die hieraan zullen bijdragen (via een projectoproep).

 

- In een derde luik zullen er een aantal communicatieve acties opgezet worden. Zo werken we aan een nieuwe website, een wandelkaart en infoborden, zullen we een wandelevenement organiseren en werken we een partnernetwerk uit.

 

Het totale project is goedgekeurd voor een kost van 341 830,11 EUR waarvan we maximum 222189,57 EUR cofinanciering ontvangen. Deze cofinanciering is opgedeeld in 81754,36 EUR Provinciale, 73 778,33 EUR Vlaamse en 66 656,87 EUR Europese cofinanciering.

 

Het project start meteen en eindigt eind juni 2015.

 

Via de website en de nieuwsbrieven blijft u verder op de hoogte van het project.

 

Met de financiële steun van:Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...