Parkbos nieuws


Openbaar onderzoek: toegankelijkheid Speelbos Scheldevelde

Bekendmaking Openbaar onderzoek

betreffende toegankelijkheidsreglement speelzone Scheldevelde Parkbos Gent

Het ontwerpreglement dat de toegankelijkheid van de speelzone Scheldevelde Parkbos Gent moet regelen ligt ter inzage bij de dienst grondzaken van de gemeente De Pinte van 03/05/2013 tot 03/06/2013 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 

Achter het kasteel Scheldevelde, tussen de Scheldeveldestraat en de Hemelrijkstraat, wordt een speel- en geboortebos ontwikkeld, als onderdeel van het Parkbos.Bij de inrichting hoort een toegankelijkheidsregeling. Deze regeling legt vast welke mogelijkheden bezoekers hebben voor recreatie en educatie. Via de opmaak van zo’n regeling geeft de beheerder aan welk recreatieaanbod hij wenst te realiseren. Dit aanbod wordt in uitvoering van de beleidsnota via inspraakmogelijkheden (advies van het College van Burgemeester en Schepenen, betrokken adviesraden en consultatie van de bevolking) getoetst aan de wensen vanuit de maatschappij met respect voor de ecologische kwetsbaarheid van het gebied.

 

Deze regelgeving staat beschreven in het Besluit van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

 

Er is tevens inzagemogelijkheid op de website van de gemeente De Pinte: http://www.depinte.be/openbareonderzoeken.aspx

 

Datum van aanplakking van de bekendmaking: vrijdag 3 mei 2013

Datum en uur van opening van het onderzoek: vrijdag 3 mei om 8.00 uur

Datum en uur van sluiting van het onderzoek: maandag 3 juni om 12.00 uur

 

Schriftelijke bezwaren en opmerkingen kunnen gedurende deze periode schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...