Parkbos nieuws


Nieuwe boskern Grand Noble versnelt aanleg Parkbos

 

Met de inrichting van 66 ha van de boskern Grand Noble komt het Parkbosproject in een nieuwe stroomversnelling.

Grand Noble is, naast Scheldevelde en De Ghellinck de derde boskern van het toekomstige Parkbos ten zuiden van Gent. Op 16 november planten Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege, gouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys en de Parkbospartners er symbolisch acht lindebomen. Ondertussen zijn op deze site nieuwe aanplantingen volop aan de gang.

 

Strategische keuze

In het natuurbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege zijn meer groen in de woonomgeving en toegankelijke bossen een prioriteit. De doelstelling is om tegen 2020 in minstens de helft van de stedelijke of kleinstedelijke gebieden een stadsbosproject op te starten. Om Vlaanderen tot een groen stedengewest uit te bouwen, is het Parkbos één van de strategische projecten waarbij gouverneur André Denys, op vraag van de Vlaamse regering, een trekkersrol vervult. De aankoop van gronden, de inrichting en bebossing gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaams Gewest. Voor de aankoop tussen 2011 en 2014 is een bedrag van 21,4 miljoen euro voorzien op het meerjarenprogramma van het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de inrichting is 2.1 miljoen euro voorzien. Op termijn zal het Parkbos uitgroeien tot een multifunctionele groenpool van ongeveer 1.200 ha.

Recent is de aanleg gestart van de boskern Grand Noble rond het gelijknamige kasteel. De eigenaars van het private kasteel Grand Noble en het bijhorende private kasteelpark stellen 58 hectare landbouwgronden rond hun domein voor 99 jaar ter beschikking aan de Vlaamse overheid via een erfpacht. De gronden in het gebied tussen de Kortrijksesteenweg, Hemelrijkstraat, de Spoorlijn Gent-De Pinte en de Baron de Gieylaan zijn voor het grootste deel nu nog landbouwgronden.

 

Bossen in parken

Het idee voor een groot stadsbos ten zuiden van Gent ontstond al in het midden van de jaren 90. De naam 'Parkbos' voor deze nieuwe groene long voor de stad is te danken aan de vele kastelen en kasteelparken in de streek rond Sint-Martens-Latem, De Pinte, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Het Parkbos heeft zijn naam niet gestolen: het zijn net de bosrelicten rond de kasteelparken van waaruit de ontwikkeling van de boskernen wordt gestart. Grand Noble (De Pinte), het Maaltepark (Gent) en De Ghellinck (Zwijnaarde) worden in dit nieuwe Parkbos geïntegreerd. Deze kasteelparken zullen - naast het portaal Den Beer (De Pinte) en met uitzondering van het private kasteelpark Grand Noble - ook dienst doen als infoportaal en toegangspoort tot het Parkbos. Bij de inrichting (parkmeubilair, infoborden, …) zal het vleugje romantiek naar de oude kasteelparken nooit veraf zijn. Met deze huisstijl wordt het Parkbos een herkenbare, samenhangende groenpool.

 

Bossen voor mensen

Het bosecosysteem en het meervoudig belang van bossen en natuur staan centraal bij de ontwikkeling van het Parkbos. Dit open ruimtegebied van ongeveer 1.200 ha biedt plaats voor 340 ha toegankelijk oud en nieuw bos en natuurgebied. Daarnaast biedt het Parkbos nog ruimte voor 500 ha duurzame landbouw en voldoende ruimte voor recreatie, wonen en werken. De nieuwe boskern Grand Noble is nog niet toegankelijk voor het grote publiek. Daar komt binnenkort verandering in. Deze winter wordt er ongeveer 30 ha bos aangeplant en start de recreatieve ontsluiting van dit gebied. Zo komen er een wandel- en ruiterpad, infopunten, bosbanken, indianenpaadjes en spelelementen voor kinderen. Eens de aanplant achter de rug is, worden in het voorjaar 2012 wandelpaden opengesteld. In het najaar 2012 start naar verwachting de definitieve inrichting van de wandel- en ruiterpaden in het gebied.

 

Partnerschap

Het Parkbos project wordt onder leiding van gouverneur André Denys gerealiseerd in partnerschap tussen het Agentschap Natuur en Bos, het Provinciebestuur, stad Gent, de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem, het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV.

 

Informatie :

 

  • Agentschap Natuur en Bos - Dries Desloover ( 0491.356.149)
  • Kabinet minister Joke Schauvliege – woordvoerder Patrick Verstuyft (0475.515.605)
  • Kabinet gouverneur André Denys- projectcoördinator Iris Lauwaert – Yannic Demeyer (09.267.80.15 – 0473.72.89.89)


Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...