Parkbos nieuws


Ontwerper Parkbosbruggen aangesteld

 

Het Gentse schepencollege stelde - in overleg met de andere projectpartners - het Luikse bureau Greisch aan als ontwerper van de Parkbosbruggen. De Parkbosbruggen zijn twee voetgangers- en fietsbruggen die het stadscentrum moeten verbinden met het Parkbos: een multifunctionele groenpool ten zuiden van Gent.
  
Bruggen slaan tussen Gent en het Parkbos
Tot het Parkbosproject behoort ondermeer de realisatie van een langzame verkeersas op de oude spoorwegbedding tussen De Pinte en Gent. Deze voetgangers- en fietsverbinding geeft aan de bewoners van Gent de mogelijkheid om rechtstreeks en veilig het Parkbos te bereiken. De verbinding zal ook heel wat mogelijkheden bieden voor fietsende werk- en schoolpendelaars tussen Gent en de regio ten zuidwesten van de stad.
 
Om deze langzame verkeersas ten volle te realiseren moeten er twee voetgangers- en fietsbruggen gebouwd worden: één over de E40 en één over de Ringvaart/R4. Deze twee bruggen noemen we de Parkbosbruggen. Ze verbinden het Parkbos met het stadscentrum.
 
Open Oproepprocedure staat garant voor kwalitatief ontwerp
De Stad Gent is piloot voor het project rond de Parkbosbruggen en financiert 7% van het totale kostenplaatje. Andere partners zijn het Agentschap Wegen en Verkeer dat 80% van de kosten voor rekening neemt, de Provincie Oost-Vlaanderen (financiert voor 7%), de Gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem (financieren elk voor 3%) en Waterwegen en Zeekanaal nv. De Stad deed al de nodige opmetingswerken en grondsonderingen en liet ook een haalbaarheidsstudie opmaken. Via een Open Oproepprocedure zocht ze, samen met de betrokken partners, in 2010 naar de ontwerper van de bruggen.
 
De Open Oproepprocedure is een selectieprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, die gebaseerd is op een architectuurwedstrijd. De opdrachtgever omschrijft niet welke brug hij wil, wel wat de doelstelling ervan is en welke kwaliteit verwacht wordt. 88 architectenbureaus schreven zich in. 5 bureaus mochten in oktober 2010 hun conceptontwerp voorstellen aan een jury. Na een onderhandelingsfase gunde het Gentse schepencollege op 14 april 2011 de opdracht aan ontwerpbureau Greisch.
 
Sobere, slanke bruggen van Greisch zijn meest overtuigend
Ontwerpbureau Greisch is een Luiks bureau dat genoemd werd naar ingenieur-architect René Greisch. Greisch won de wedstrijd met hun knappe conceptontwerp, dat een uitnodigende, open brugstructuur toont. Soberheid, slankheid en elegantie zijn de kernwoorden van hun ontwerp. Ze omschrijven hun bruggen zelf als "slanke portiekbruggen die perfect opgaan in hun omgeving. Door hun elegantie en soberheid passen de bruggen zowel in het drukke gebied rond de E40, als langs de rustige Ringvaart.” Bovendien legde het bureau ook bijzonder veel flexibiliteit aan de dag en is het bereid om te overleggen over de verdere uitwerking van het ontwerp.
 
De bruggen zullen 3,5 meter breed zijn en worden gekenmerkt door V-vormige brugpijlers. De bovenbouw is opgevat als een constructie in gemengd staal-beton. De bruggen volgen een quasi rechtlijnig traject en vormen ook ’s nachts een visueel baken dankzij subtiel aangebrachte lijnverlichting.
 
Het verdere verloop
Het ontwerpbureau Greisch werkt in 2011 hun conceptontwerp verder uit tot technisch uitvoerbare plannen. Eenmaal deze plannen uitgewerkt zijn, worden ze voorgesteld aan de buurtbewoners op een informatievergadering (eind 2011 – begin 2012). Daarna worden de bouwaanvraag en de aanbesteding voorbereid. Als alles vlot verloopt, zouden de werken eind 2012 gegund kunnen worden. De werkelijke start van de werken zal ten vroegste 2013 zijn.
 
    
    
 
 


Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...