Parkbos nieuws


RUP Parkbos opnieuw van kracht

Na de vernietiging van het gewestelijk RUP voor de groenpool Parkbos door de Raad van State (zie voorgaande nieuwsberichten) heeft de Vlaamse Regering op 9 juli 2010 het RUP "Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C groenpool Parkbos" opnieuw definitief vastgesteld. De gemaakte keuzes in het betrokken RUP zijn hierbij bevestigd; er zijn dus geen inhoudelijke aanpassingen aan het plan gebeurd.

 

U kan het betreffende Besluit van de Vlaamse Regering en het gewestelijk RUP raadplegen op de website van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van de Vlaamse overheid. Zie http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13610: doorklikken naar planning, vervolgens 'gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen' kiezen in de rechterkolom, en vervolgens doorklikken naar het 'overzicht per gemeente'. U vindt het RUP terug onder Gent.

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...