Parkbos nieuws


Vlaamse Regering keurt RUP Parkbos principieel goed

Na de vernietiging van het gewestelijk RUP voor de groenpool Parkbos door de Raad van State (zie vorig nieuwsbericht) besliste de Vlaamse Regering op 7 mei 2010 opnieuw principieel tot definitieve vaststelling van het RUP. De gemaakte keuzes in het betrokken RUP zijn hierbij bevestigd; er zijn dus geen inhoudelijke aanpassingen aan het plan gebeurd.

 

Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State. Wanneer dit advies er is kan de definitieve vaststelling van het RUP groenpool Parkbos gebeuren door de Vlaamse Regering, en is de rechtskracht van het plan hersteld.

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...