Parkbos nieuws


Parkbos: een stand van zaken

Op 10 maart verscheen verkeerdelijk een bericht met als kop ‘Vlaams gewest start met onteigeningen voor Gents parkbos’. Niet alleen spoort de titel niet met de realiteit, maar er slopen ook een aantal fouten in de verdere berichtgeving. Dit bericht om een aantal zaken in het juiste licht te plaatsen.

Mogelijkheid tot onteigeningen voor Parkbos bestaat sedert 2005  

Op 16/12/2005 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Gent” definitief vastgesteld. Dit RUP omvat o.a. het deelplan Groenpool Parkbos Gent. Voor het realiseren van de boskerngebieden Scheldevelde, Grand Noble en de Ghellinck, het nat natuurgebied te Hooglatem en een bufferbosgebied langs de E17 is in dit RUP een machtiging tot onteigening verleend aan het Vlaamse Gewest (het Agentschap voor Natuur en Bos) voor 321 ha. Dit betekent dat de mogelijkheid tot onteigening bestaat, indien aankopen in de minne niet snel genoeg vorderen. Hiertoe kan besloten worden door de bevoegde minister(s). Vandaag wordt onderzocht hoe de aankopen vorderen en of het instrument van onteigening inderdaad dient te worden ingezet. Er wordt nog niet gestart met onteigeningen.  

Stand van zaken grondverwerving én inrichting  

Reeds in 2004 is een grondenbank Parkbos in het leven geroepen met het oog op het realiseren van aankopen in de minne. Sedert 2004 zijner 55 ha gronden verworven in der minne. Voor 12 ha is er ondertussen een akkoord bereikt, wat inhoudt dat er binnenkort circa 67 ha zal verworven zijn. Hiervan liggen er wel 25 ha buiten het projectgebied. Deze moeten dienen als ruilgrond voor boeren die in het gebied hun gronden verliezen.  

 

Op de verworven gronden is ondertussen al duchtig werk gemaakt van inrichting als bos, kleinschalig cultuurlandschap met weilanden, hooilanden, bomenrijen en houtkanten. Bij de inrichting wordt werk gemaakt van samenwerking met zoveel mogelijk partners. Zo zijn er gebruiksovereenkomsten gesloten met lokale landbouwers en worden er boomplantacties georganiseerd met lokale scholen en verenigingen. Op 12 maart slaan het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Sint-Martens-Latem de handen opnieuw in elkaar om een houtkant in de vallei van de Rosdambeek (Hooglatem) aan te planten. Voor de herinrichting van deze houtkant kan het Agentschap voor Natuur en Bos rekenen op de enthousiaste medewerking van tweehonderd leerlingen van de vier basisscholen uit Sint-Martens-Latem. Alle info over deze boomplantactie vind je onder het nieuwsbericht ‘Kinderen steken handen uit de mouwen voor het Parkbos’. 

Contactpersoon persbericht

Agentschap voor Natuur en Bos, Dirk Bogaert, tel.: 02 553 27 75, gsm: 0499 56 83 10, dirk.bogaert@lne.vlaanderen.beEzels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...