Parkbos nieuws


Kinderen steken handen uit de mouwen voor het Parkbos

plantactie Parkbos

Op vrijdag 12 maart slaan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Sint-Martens-Latem de handen opnieuw in elkaar om een bosje in de vallei van de Rosdambeek (Hooglatem) aan te planten. Dit perceel maakt deel uit van het Parkbos en was dringend aan een opknapbeurt toe. Voor de herinrichting van dit bosje kan het Agentschap voor Natuur en Bos rekenen op de enthousiaste medewerking van tweehonderd leerlingen van de vier basisscholen uit Sint-Martens-Latem.

Kinderen planten Parkbos

Op 12 maart nemen zo’n tweehonderd leerlingen van de derde graad van de vier basisscholen van Sint-Martens-Latem het bosje langs de Rosdambeek onder handen. Hierbij krijgen de kinderen begeleiding van de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos en van de technische diensten van de gemeente Sint-Martens-Latem. Deze actie strookt met de visie om bij de stapsgewijze realisatie van het Parkbos samen te werken met lokale partners, scholen en verenigingen. Deze aanpak versterkt het maatschappelijke draagvlak voor het Parkbos. De gemeente Sint-Martens-Latem heeft alvast de ambitie om jaarlijks een plantactie met de Latemse scholen te organiseren. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe, want de vorige jaren hebben de kinderen uit Latem in hetzelfde gebied ook het Turrebosje en het Neckersbosje aangeplant. Na deze plantactie zal de schoolgaande jeugd van Sint-Martens-Latem al 2,5 ha bos aangeplant hebben.

Natuurgebied Hooglatem

Deze actie vindt plaats in de vallei van de Hooglatem- en Rosdambeek, een nat natuurgebied dat deel uitmaakt van de groenpool Parkbos. In dit gebied kocht het ANB in 2008 17 ha aan, waaronder heel wat broekbos. Op het her in te richten perceel stonden kaarspopulieren, hoogstammige fruitbomen en naaldbomen, die in slechte staat verkeerden. Daarom werden deze bomen in februari van dit jaar gerooid. Hier kwamen speciale machines bij te pas, om de natte bodem zo weinig mogelijk te schaden. De kinderen zullen hier een bosje (Den Beeckbroeck) aanplanten met bomen en struiken van autochtone herkomst. Daarna zal het ANB nog twee brede stroken met verschillende soorten struiken en bomen aanplanten. Deze gemengde houtkanten sluiten naadloos aan op de rijen (knot)bomen van de aanpalende percelen en zorgen zo ook voor een ecologische verbinding tussen verschillende bosjes. Deze ingrepen passen in het herstel van het historisch kleinschalig cultuurlandschap. 

Praktische info

Het aan te planten bosje 'Den Beeckbrouck' is bereikbaar via de Oosterdijk (Sint-Martens-Latem) die uitkomt op de Keistraat (tussen de huisnummers 18 en 20 én tegenover de straat 'Viergemeten'). Er is parkeergelegenheid op het einde van de dijk. Het persmoment wordt voorzien van 10.30 u. tot 11.30 u.  

 

Agentschap voor Natuur en Bos – Oost-Vlaanderen, Xavier Coppens, regiobeheerder, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be, tel.: 09 265 46 41, gsm 0476 60 37 85

Gemeente Sint-Martens-Latem, Peter Van Herp, groenambtenaar, peter.vanherp@sint-martens-latem.be, tel.: 09 282 17 44

Projectbureau Parkbos, hannelore.vandorpe@oost-vlaanderen.be, tel.: 09 267 83 04Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...