Parkbos nieuws


Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos – deel Gent

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 mei 1870, houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte, brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis dat in opdracht van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Parkbos‘, deelgebieden boskern De Ghellinck en bufferbos Zwijnaarde. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van 55 innemingen vermeld op het onteigeningsplan en gelegen in Gent 24e afdeling ter hoogte van het domein de Ghellinck (Hutsepotstraat)

en de Heerweg Zuid.

 

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 februari 2018  tot en met 15 februari 2018 liggen de volgende documenten ter inzage:

- het onteigeningsplan, omvattende een uittreksel uit het kadastraal plan en een tabel der innemingen opgesteld op basis van de kadastrale bescheiden (plan; lijst);

- het ministerieel besluit van 21 december 2016  tot instelling van een openbaar onderzoek in het kader van de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Gent in het kader van het project’ Parkbos’, deelgebieden boskern  De Ghellinck en  bufferbos Zwijnaarde.

- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

- het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ afbakening grootstedelijk gebied Gent – Deelproject 6 C Parkbos

 

Gedurende deze periode kan  het dossier  worden ingekeken :

- op de Balie Bouwen (voormalig Loket Stedenbouw en Openbaar Domein) in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent,  3e verdieping - bureau 307. Dit  is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12u30. Op woensdag ook van 14 uur tot 16 uur en op dinsdag op afspraak (09 266 79 50) tussen 16u30 en 19 uur.  Het loket is gesloten op donderdag en zaterdag.

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:

- door uw bezwaarschrift  te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Departement Facility Management, Dienst Vastgoedbeheer, tav Filip Vanneste, Botermarkt 1, 9000 Gent;

- door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op de plaats waar de plannen ter inzage liggen.

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos – deel De Pinte

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 mei 1870, houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte, brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis dat in opdracht van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Parkbos‘, deelgebieden boskern Scheldevelde, portaal Den Beer en bufferstrook E17. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van 66 innemingen vermeld op het onteigeningsplan en gelegen in De Pinte 1e  en 2e afdeling verspreid over het grondgebied van de gemeente.

 

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 februari 2018  tot en met 15 februari 2018 liggen de volgende documenten ter inzage:

-     het onteigeningsplan, omvattende een uittreksel uit het kadastraal plan en een tabel der innemingen opgesteld op basis van de kadastrale bescheiden (plan; lijst 1; lijst 2);

-     het ministerieel besluit van 21 december 2016  tot instelling van een openbaar onderzoek in het kader van de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Gent in het kader van het project’ Parkbos’, deelgebieden boskern Scheldevelde, portaal Den Beer en bufferstrook E17.

-     het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

-     het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ afbakening grootstedelijk gebied Gent – Deelproject 6 C Parkbos

-     het Uitgebreid bosbeheerplan Hooglatem - Grand Noble (kaartenbijlage)

 

Gedurende deze periode kan  het dossier  worden ingekeken :

-  op het gemeentehuis van De Pinte, Koning Albert I-laan 1, 9840 De Pinte tijdens de openingsuren.

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:

- door uw bezwaarschrift  te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, gemeentehuis van De Pinte, Koning Albert I-laan 1, 9840 De Pinte;

- door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op de plaats waar de plannen ter inzage liggen. 

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos – deel Sint-Martens-Latem

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 mei 1870, houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte, brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis dat in opdracht van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Parkbos‘, deelgebied Vallei van de Rosdambeek. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving  van 8 innemingen vermeld op het onteigeningsplan en gelegen in Sint-Martens-Latem 1e afdeling ter hoogte van de Kortrijksesteenweg.

 

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 februari 2018  tot en met 15 februari 2018 liggen de volgende documenten ter inzage:

-     het onteigeningsplan, omvattende een uittreksel uit het kadastraal plan en een tabel der innemingen opgesteld op basis van de kadastrale bescheiden (plan; lijst);

-     het ministerieel besluit van 21 december 2016  tot instelling van een openbaar onderzoek in het kader van de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem in het kader van het project’ Parkbos’, deelgebied Vallei van de Rosdambeek.

-     het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

-     het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ afbakening grootstedelijk gebied Gent – Deelproject 6 C Parkbos

-     het Uitgebreid bosbeheerplan Hooglatem - Grand Noble (kaartenbijlage)

 

Gedurende deze periode kan het dossier worden ingekeken :

- inzage op het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem tijdens de openingsuren.

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:

- door uw bezwaarschrift  te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem;

- door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op de plaats waar de plannen ter inzage liggen. 

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Eerste parkbosbrug geplaatst over E40

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...