Ezels in het Parkbos

Binnen enkele dagen verwelkomen we een 5-tal ezels het Parkbos. Zij zullen ingezet worden voor de begrazing in de boskern Grand Noble en de nog in te richten boskern Scheldevelde. De dieren zijn afkomstig van het Agentschap voor Natuur en Bos en graasden voordien in de duinen langs de Vlaamse Kust.

 

 

De begrazingszones in het Parkbos hebben verschillende doelstellingen. Zo is het de bedoeling om de begrazingszones in Grand Noble open te houden. Hier kan  struikgewas groeien maar bosvorming wordt tegengegaan via begrazing. De zones liggen in een ‘vista’ of open zicht naar het kasteel Grand Noble. In de boskern Scheldevelde wordt bosvorming aangemoedigd. De dieren zullen in de toekomst in het centrale gedeelte van de boskern Scheldevelde ingezet worden. Hier wordt een begrazingszone of ‘wastine’ gecreëerd van bijna 30 hectare. De dieren kunnen vrij rondlopen in dit gedeelte. Ook wandelaars zullen door dit gebied kunnen struinen. Door een zeer lage dichtheid aan vee in dit gebied te laten grazen, zal het gebied langzaam verbossen. De ezels zorgen ervoor dat de verbossing gevarieerd ontstaat. Ze zullen op sommige plaatsen meer aan de jonge bomen eten dan op andere plaatsen. Zo ontstaat een zeer divers landschap met een mix van dichte en  open bossen, struwelen, bosranden,….

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos kiest voor ezels uit duingebieden omdat deze dieren het gewoon zijn op zeer arme gronden te eten. De zandige gronden in de boskern Scheldevelde worden niet bemest. Om te vermijden dat het centrale deel van Scheldevelde volledig verbost (nu wordt gestreefd naar een beeld dat 50% open – 50 % gesloten is), zullen de dieren het hele jaar door in het gebied verblijven. In de zomer eten ze grassen, maar in de winter knabbelen ze aan opschietende bomen. Zo dringen ze de verbossing terug. Voor landbouwers zijn deze gronden niet interessant omdat ze te weinig voedingsstoffen geven voor hun dieren. Deze ezels zijn het gewoon om op zandige gronden te grazen.

 

 

De recent geplaatste veeroosters in de Snijafdreef zijn de voorbode van een grote begrazingszone die in 2015 ingericht zal worden. De bestaande wastine tussen de Snijafdreef en het Mieregoed zal geïntegreerd worden in deze grotere ‘wastine’. De veeroosters worden nog geflankeerd door klaphekjes, zodat bezoekers ook langs het veerooster hun weg kunnen verderzetten. Fietsers kunnen gewoon over het veerooster rijden. Deze veeroosters werden eerder al geplaatst in het stadsbos van Deinze.

 

Meer info: Jean-Pierre Nicaise, jeanpierre.nicaise@lne.vlaanderen.be, 0479679552Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...