Wandelen

Op dit moment is het wandelnetwerk van het Parkbos nog in volle ontwikkeling. De komende jaren zal dit netwerk gefaseerd tot stand komen. Toch kan u vandaag al enkele delen van het Parkbos te voet ontdekken.

 

Vallei van de Rosdambeek

De Rosdambeek is een zijloop van de Leie. Ten noorden van de Rosdambeek vind je nog fraaie elzenbroekbossen. Dit zijn zeer natte overstroomde bossen, waar de bomen vaak met hun wortels in het water staan. Aan de zuidoever ontwikkelt zich een kleinschalig meersenlandschap, met laaggelegen weiden, knotbomenrijen en houtkanten. Je kan hier enkele typische planten- en diersoorten terugvinden zoals de ijsvogel en de dotterbloem.

In 2011 is de eerste fase van het knuppelpad door de Vallei van de Rosdambeek afgewerkt. Bezoekers kunnen vanuit de Rosdamstraat het natte natuurgebied bezoeken. Op dit moment werkt de aannemer de route verder af. Eind oktober 2014 zal de route door de vallei volledig toegankelijk zijn. 

 

Grand Noble

Dit wandelgebied situeert zich rondom het gelijknamige kasteel Grand Noble. Vanuit 4 plaatsen (Kortrijksesteenweg naast het Oranjehof, Hemelrijkstraat, Rosdamstraat, Baron de Gieylaan) kan je deze nieuwe boskern gaan ontdekken. Je wandelt er afwisselend tussen nieuw bos, open veld en bestaand bod.

Er werd ook een ruiterpad aangelegd.

 
Wandelkaart

Download hier het plannetje met de wandelroute.

Voorlopig is enkel de rode route geopend en bewegwijzerd. 

De blauwe route is toegankelijk maar nog niet bewegwijzerd. 

De andere routes worden in een latere fase afgewerkt.

 

Bereikbaarheid

 

- Fietsen kan je parkeren aan het onthaalplein langs de Kortrijksesteenweg. Het onthaalplein ligt ter hoogte van Kortrijksesteenweg 1177, 9051 Gent. GPS coordinaten: 51.015752, 3.658597

- Auto's kunnen parkeren aan de nieuwe parking langs de Kortrijksesteenweg (ter hoogte van de Aldi/Brantano. Er zijn 5 parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking. 

- Kom je met de bus, dan neem je lijn 76, 77 of 78 en stapt af aan halte Rosdamstraat (enkel lijn 77) of halte Drie Sleutels (lijn 76, 77 en 78). 

Informatie over de jacht in de boskern Grand Noble

In de erfpachtovereenkomst die het Vlaamse Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos) sloot met de familie de Giey omtrent de gronden rondom kasteel Grand Noble, werden ook afspraken gemaakt over jachtactiviteiten. In het private gedeelte van de boskern (rondom kasteel Grand Noble, dreven) blijven jachtactiviteiten toegelaten. De private zone is op terrein herkenbaar door een afsluiting met gladde draad. Die zone is ook donker gearceerd aangeduid op de kaart die u hierboven kan downloaden. In het openbaar gedeelte mag niet gejaagd worden. Het wandelpad is m.a.w. het hele jaar door toegankelijk. De jager is zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van de recreant.  

Jacht is mogelijk gedurende het jachtseizoen (ongeveer vanaf half augustus tot en met februari). Eenmaal per jaar wordt een vossendrijfjacht georganiseerd door de jachtrechthouder. De datum van deze grootschalige jachtactiviteit wordt vooraf aangekondigd op de website.

Voor meer info met betrekking tot de jacht in de boskern Grand Noble kan u contact opnemen met de jachtrechthouder, Dhr. de Giey op het nummer  09 282 76 84. Meer informatie over wildbeheer kan u vinden op de website van het Agentschap voor natuur en Bos (www.natuurenbos.be/wildbeheer).

Onregelmatigheden kan u meldenbij de Natuurinspectie Oost-Vlaanderen (Tel.: 09 276 20 00  , natuurinspectie.ovl.anb@vlaanderen.be).

 

Wandelen in groep

Wil je een activiteit organiseren in het nieuwe wandelgebied, dan vraag je hiervoor toestemming aan de beheerder (Agentschap voor Natuur en Bos). Afhankelijk van het soort activiteit vraag je een toestemming of een machtiging. Hier vind je meer informatie over de procedure.  Bijkomende inlichtingen krijg je via: 

 

ANB – Oost-Vlaanderen 

Adviezen en Vergunningen Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73
9000 Gent
E-mail: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 
Tel: 09 276 20 30

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...