Toekomstvisie voor de groenpool Parkbos

Een stadbos voor de Gentse omgeving? Dat idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het ontstond midden in de jaren negentig. De Gentenaars en de inwoners van de gemeenten in de verstedelijkte rand hadden behoefte aan een toegankelijk bos- en groengebied, op fiets- of wandelafstand.

Een wetenschappelijke, objectieve lokalisatiestudie (1996 - 1998) duidde de meest wenselijke en haalbare plaats voor een recreatief bos van 300 hectare aan. De keuze viel op de kastelensite bij Zwijnaarde - later het Parkbos genoemd.

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Parkbos is een eerste mijlpaal

Het stadbos had nood aan een breed draagvlak en werd verankerd in een aantal ruimtelijke planningsprocessen, zoals het Ruimtelijke Structuurplan Gent (RSG). Dat bevat de globale visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Gent en werd in 2003 goedgekeurd. De kastelensite is hierin opgenomen als een van de vier uit te bouwen groenpolen rond Gent.

Om het stadbos te realiseren, moesten de bestemmingen van een aantal gronden wijzigen. Dit gebeurde op 16 december 2005, toen de Vlaamse regering het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘groenpool Parkbos’ goedkeurde. Een mijlpaal: de wettelijke basis voor het Parkbos was een feit! Met dit RUP werden ook de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem betrokken bij het project.

  

 

Gewestelijk RUP voor de groenpool Parkbos - grafisch plan

 

Naar een multifunctionele groenpool

Laten we even inzoomen op dat gewestelijke RUP voor het Parkbosgebied. Het belangrijkste document hiervan is het verordenend plan. Dat bevat de nieuwe bestemmingen en de bijbehorende voorschriften, die bepalen welke activiteiten of constructies er al dan niet kunnen.

Het stadbos van 300 hectare maakt deel uit van een groter project: een 1200 hectare groot stedelijk landschapspark. Dat strekt zich uit over het grondgebied van Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Daar zijn tal van kasteelparken, dreven en vista’s (uitzichtpunten). Ze creëren een parksfeer die ook in de toekomst moet worden behouden. Vandaar de naam: Parkbos.

Een randstedelijk groengebied moet eerst en vooral ‘zachte’ recreatiemogelijkheden bieden voor de stedelingen. Maar het heeft nog belangrijke andere functies: er moet ook plaats zijn voor duurzame landbouw, ondersteunende horeca, woningen, hoogwaardige kennisbedrijvigheid en actievere recreatie. 

Gewenste ruimtelijke structuur voor de groenpool Parkbos

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...