Situering en site

Situering

Het Parkbos project bevindt zich ten zuiden van Gent. Het betreft een gebied van bijna 1200 ha, gelegen tussen de Ringvaart, de Kortrijksesteenweg, de autosnelweg E17 en de woonkern van De Pinte. Het gebied ligt deels op grondgebied van de stad Gent en deels op grondgebied van de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem.

 

 Luchtfoto van het projectgebied Parkbos anno 2005. 

 

Site

Het Parkbos is in hoofdzaak een open gebied. Het ligt nochtans vlakbij de stad, en is onderhevig aan een niet te onderschatten verstedelijkingsdruk.

Van oudsher zijn in het gebied talrijke kasteelparken en cultuurhistorisch interessante kastelen aanwezig. Deze zorgen vandaag reeds voor een aantrekkelijk landschap.

De kastelensite is - behalve voor de kastelen - ook gekend voor de karakteristieke dreven die hier tussen de velden voorkomen. In Scheldevelde komt wel een heel bijzondere drevenstructuur voor: Zeven dreven komen er samen in een stervormig kruispunt. Deze dreven zijn vroeger aangelegd om het bos - dat hier toen nog aanwezig was - te ontsluiten.

Hier en daar komen resten voor van het historische bulkenlandschap. Dit is een landschap van smalle repelpercelen, die met de tijd een enigzins bol uitzicht gekregen hebben doordat steeds naar binnen geploegd werd, en er relatief meer mest in het midden van het perceel terecht kwam. Deze percelen worden traditioneel van elkaar gescheiden door houtige beplantingen: knotbomenrijen of houtkanten met elzen en struiken. Dergelijke bulkenlandschappen zijn waardevol maar worden zeldzaam. Daarom worden ze nu zoveel mogelijk beschermd.

 

Bestaande ruimtelijke structuur van het projectgebied Parkbos

 

 

 

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...