Een intens samenwerkingsverband

 

Gouverneur Jan Briers als coördinator

Op 23 juli 2007 sloten Vlaams minister Crevits en gouverneur Denys een akkoord over de coördinatie voor het realiseren van het Parkbos. Gouverneur Denys kreeg hierbij de taak om een projectorganisatie op te richten en te sturen om in gedragen partnerschap te komen tot realisaties op het terrein. In 2013 nam gouverneur Jan Briers zijn taak over. 

 

Wie werkt mee aan het Parkbos-project?

Verschillende overheden op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau werken intensief samen aan de realisatie van het Parkbos:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor de inrichting en het beheer van de bos- en natuurgebieden, en de portalen om de recreanten op een aantrekkelijke manier te onthalen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beheert de grondenbank voor het Parkbos. Ze staat in voor de projecten rond duurzame landbouw en een aantal inrichtingsplannen.

De stad Gent trekt de ontwikkeling van het wetenschapspark, net als het fietsbruggenproject op de Oude Spoorweg. Bij dit laatste project bieden het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, en de nv Waterwegen en Zeekanaal afdeling Bovenschelde, de nodige ondersteuning.

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem participeren bij de concrete voorbereiding, inrichting en het beheer van het Parkbos.

Op 21 maart 2008 hebben de betrokken partners een samenwerkingsakkoord voor drie jaar ondertekend. Dit akkoord werd in 2011 verlengd voor 3 jaar. 

 

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

De stuurgroep, waarin de verschillende projectpartners vertegenwoordigd zijn, staat in voor de globale aansturing en de strategische beslissingen. Haar voorzitter is gouverneur Jan Briers, die op regelmatige basis terugkoppelt naar de Vlaamse Regering.

De klankbordgroep zorgt voor regelmatig, gestructureerd overleg met de verschillende belangengroepen en middenveldorganisaties. 

Het Projectbureau Parkbos is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en vormt het permanente secretariaat.

Verschillende werkgroepen staan in voor de realisatie van de belangrijke deelprojecten. Zo zijn er werkgroepen ‘Grondverwerving’, ‘Duurzame landbouw’, ‘Mobiliteit’, ‘Inrichting en recreatie’ en ‘Communicatie’.


 

 Ezels krijgen meer ruimte

Een kleine begrazingszone werd reeds in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen)...

Meer...

Nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

..

Meer...

Nieuwsbrief 10 (juni 2015)

Voorpagina-nieuwsbrief-juni-2015.jpg

Meer...